Perustavassa kokouksessa vuonna 1995 suvun vanhimmaksi valittiin Väinö Parjanen. Hänen kuolemansa jälkeen tilalle valittiin Matti Parjanen ja nimike muutettiin suvun päämieheksi. Matti Parjanen luopui kesällä 2013 päämiehen tehtävästä. Hallitus on päättänyt, ettei päämiestä valita toistaiseksi.

Sukuseuran asioita hoitaa sukuhallitus, jonka sukukokous valitsee. Sukuhallitukseen pyritään saamaan eri sukuhaarojen edustajia.

Ensimmäinen sukuhallitus ryhtyi valmistelemaan muistokiven pystytystä suvun kantaisänsä hautapaikan läheisyyteen.
Lemin kirkkoneuvostolle 1997
Sukutaapaamisen 1998 yhteydessä Lemin hautausmaalla paljastettiin Fredrik Parjasen muistokivi.