Otteita hallituksen pöytäkirjasta

Parjasen sukuseuran hallituksen kokous

Aika: 15.7.2006 klo 9–13
Paikka: Viking Amorella Turusta Maarianhaminaan

– –

1
Uusia jäseniä hallitukseen
Ismo Saikko ei ole osallistunut hallituksen työskentelyyn yhtä kokousta lukuun ottamatta. Ensi vuoden sukukokouksessa Tampereella pyritään hallitukseen saamaan ainakin yksi uusi nuori jäsen.

Erja pyytää äitiään Seija Parjasta kysymään Ritva Lampiselta, olisiko joku Alma Torven nuoren polven jälkeläisistä kiinnostunut tulemaan sukuhallitukseen. Alma Torvi oli David Parjasen tytär.

Erja on keskustellut myös Heikki Parjasen tyttären Sirkku Parjasen kanssa sukuhallituksesta. Sirkku on vaikuttanut melko kiinnostuneelta ja on yksi mahdollinen uusi hallituksen jäsen. Myös Sirkku edustaa David Parjasen sukuhaaraa.

2
Yhteys Helena Torven jälkeläisiin
Fredrik Hiivan tyttären Helena Torven jälkeläisiin ei ole toistaiseksi saatu yhteyttä. Pekka yrittää ottaa yhteyttä Helena Torven pojan Viljo Torven tyttäreen Pirkkoon, jonka Pekka on joskus tavannut. Pirkko on Pekan tietojen mukaan muuttanut Ruotsiin. Tätä kautta saadaan toivottavasti tietoa myös Helena Torven muiden lasten jälkeläisistä ja voidaan kutsua heidät mukaan sukuseuran toimintaan.

3
Hallituksen jäsenten jäsenmaksu
Tallinnan kokouksessa sovittiin, että hallituksen jäsenet maksavat vuonna 2005 ja 2006 toukokuun loppuun mennessä 20 euron jäsenmaksun. Samaa käytäntöä päätettiin jatkaa tulevina vuosina. Tili on Lemin Osuuspankki 533708-419182.

Pekka tarkistaa, kuka ei ole maksanut jäsenmaksuaan ja muistuttaa asianomaista.

4
Sukutaulun tietojen täydentäminen
Sovittiin, että jokainen täydentää sukutauluun edustamansa sukuhaaran tietoja. Erja ja Leena sopivat, miten jakavat Davidin sukuhaaran täydennystyön.

Oman sukuhaaransa eli Anna Maria Olkkosen sukuhaaran lisäksi Pekka selvittää kohdan 2 mukaisesti myös Helena Torven jälkeläisten tietoja.

Matti selvittää Fredrik Hiivan puolison Eeva Kirvesmiehen kuolinvuoden. Samalla ehkä selviää myös Fredrikin eli Rietun hautapaikka.

5
Matin löytämiä Aatun papereita
Matti ottaa kopiot kaikille hallituksen jäsenille Aatun kirjoittamasta sukulaisten luettelosta ja muista yleisesti kiinnostavista vanhoista Aatun papereista.

6
Eva-Liisan edellisessä kokouksessa saamat tehtävät
– –
Sovittiin, että Eva-Liisa on yhteydessä Mauno Suomalaiseen ja tiedustelee häneltä Aatun ”panssariveneen” kohtalosta sekä kysyy muitakin mahdollisia muistikuvia Aatun ja Ingridin elämästä Valkamassa.

– –

7
Leena haastattelee Vienoa
Tallinnan kokouksessa sovittiin, että Leena haastattelee Vienoa. Lisätoivomus on kysyä Vienolta, mitä hän tietää Albert Parjasesta. Lisa Parjanen muisteli Albertin olleen merimies. Oliko?
– –

12
Suomen Sukututkimusseuran sivuilta löydettyä
Anja on löytänyt osoitteesta www.genealogia.fi/vsk/222/22_208.htm Lemin vanhalla hautausmaalla vuonna 1935 olleet hautakirjoitukset

13
Sukuseuran tiedot Internetiin
– –
Päätettiin antaa ehdotuksen mukaisten sukuseuran sivujen laatiminen Eva-Liisan tehtäväksi.
– –
Erja laatii sukuseuran sivuille yksinkertaisen sukupuun, josta jokainen voi löytää sen, mitä sukuhaaraa edustaa.

14
Maijan tekemät sivut
– –
Tarkistus 20.7.2006 osoitti, että Maija on sulkenut sivut.

15
Sukukokous 2007 Tampereella
– –
Päätettiin toteuttaa sukukokous Anjan ja Matin ehdottamalla tavalla.
– –

16
Rahavarat
Sukuseuran tilillä on rahaa noin 150 euroa.

– –