Otteita hallituksen pöytäkirjasta

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 16.11.2019 alkaen kello 13
Paikka....Ravintola White Lady, Erkkeri-kabinetti
Mannerheimintie 93,00270 Helsinki

3 Hallituksen järjestäytyminen, hallituksen jäsenten välinen tehtäväjako ja hallituspestin määräaikaisuus
Edellisen hallituksen kokouksen jälkeen jäsenistö on osin vaihtunut. Päätettiin viiden hallituksen jäsenen välinen tehtäväjako seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Vainikka, rahastonhoitajana Juha Talka ja Facebook-sivujen ylläpitäjänä Hanna Huupponen. Eva-Liisa Nikula vastaa jatkossa vain nettisivujen päivittämisestä ja hallituksen sihteeriksi valittiin kokouksessa Lilli Penttilä. Keskusteltiin hallituspestien määräaikaisuudesta, mutta todettiin, ettei määräaikaisuudelle ole tällä hetkellä tarvetta.

4 Sukuseuran rahatilanne ja tulevan jäsenmaksun suuruus
Sukuseuran jäsenmaksusta ei ole tullut mitään palautetta, eikä sitä ole tarvetta muuttaa. Jäsenmaksu on jatkossakin 10 € henkilöltä tai 20 € perheeltä. Juha lähettää maaliskuussa laskun jäsenmaksusta ja liittää siihen tiedon sukuseuran rahatilanteesta.>

– –

5 Eeva Olkkonen-Korvenmaan ero hallituksesta
Eeva Olkkonen-Korvenmaa on keväällä 2019 ilmoittanut Eva-Liisalle halustaan jättää paikkansa hallituksessa. Eeva on aiemmin luvannut selvittää isoisänsä Adam Olkkosen jälkeläisten tietoja äidiltään, mutta ei ole niitä vielä lähettänyt. Eva-Liisa on yhteydessä häneen ja selvittää mahdollisuutta haastatella Eevaa alkuvuodesta. Eevalla, tämän äidillä ja serkuilla on tärkeä rooli melko tuntemattomaksi jääneen sukuhaaran tutkimisessa. – –

6 Sukutapaamisen palaute
Palautetta on tullut niukasti, mutta se on ollut enimmäkseen positiivista. Keskusteltiin mahdollisesta palautekyselystä, joka voitaisiin lähettää esimerkiksi sukuseuran Facebook-sivujen kautta.

7 Tuleva sukutapaaminen, paikka ja aika
Hanna Huupponen ehdotti seuraavaksi sukutapaamisen paikaksi Kouvolaa. Päätettiin paikaksi Tuulensuoja Kouvolassa ja ajaksi lauantai 23.7.2022. Hanna varaa paikan ja tekee sen jälkeen tiedotteen asiasta Facebook-sivuille.

8 Jäsenkirje
Jäsenkirje lähetetään sukuseuran jäsenille sähköpostilla sekä postitse niille, joilla ei ole sähköpostia. Jäsenkirje lähetetään helmikuussa ja siinä kerrotaan seuraavan sukutapaamisen ajankohta ja paikka.

– –

9 Edellisen sukutapaamisen valokuvat
Erja lataa kuvat pilvipalveluun ja linkki kuviin lähetetään jäsenkirjeen mukana kaikille. Sukuseuran nettisivuilla ja Facebook-sivuilla julkaistaan muutamia valikoituja kuvia.

10 Sukuseuran Facebook-sivut
Hanna avasi 8.1.2017 Parjasen sukuseuran suljetut Facebook-sivut. Sivuilla ei ole ollut aktiivista keskustelua, mutta ne koettiin kuitenkin hyödyllisiksi tiedonvälitykseen. Keskusteltiin keinoista aktivoida sivuja seuraavia henkilöitä ja sovittiin, että Hanna tekee sivuille päivityksen hallituksen kokouksesta. Sivuilla jaetaan myös kuvia edellisestä sukutapaamisesta.

11 Sukuseuran nettisivut
On hyvä muistaa ja muistuttaa suvun jäseniä siitä, että sukuseuran sivuilla aineiston hankinnan pääpaino on siirtynyt nykyisiin jäseniin. Tavallinen elämä ansaitsee tulla kerrotuksi.
– –
Tavallisen elämän kertomukset, muuttuneen maailman kuvaukset ja lapsuuden tarinat olisivat erityisen kaivattuja. Todettiin, että tämä päivä on huomenna jo eilinen.


– –

13 Muut mahdolliset asiat
Hallitus kiitti sivuun astuvaa Erja Penttilää 15 hallitusvuodesta puheenjohtaja Pekka Vainikan pitämällä lyhyellä puheella ja osuvalla lahjalla.

– –