Otteita hallituksen pöytäkirjasta

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 13.10.2018 alkaen kello 13.15
Paikka Ravintola White Lady, Erkkeri-kabinetti
Mannerheimintie 93, 00270 Helsinki
– –

3 Sukutapaamisesta tiedottaminen, muuttunut ajankohta, nyt julkaistava tieto
Seuraava sukutapaaminen siirtyy yhteensattumien vuoksi pidettäväksi lauantaina 27. heinäkuuta 2019. Kokoonnumme aiemman suunnitelman mukaisesti Lemillä Kotalahden koululla alkaen kello 11.
Hyväksyttiin sukukokousta koskeva tekstiluonnos sukuhallituksen kokouksen jälkeen sukuseuran sivuilla julkaistavaksi.
– –
Lopullinen sukutapaamisen kutsu pyritään saamaan maalis-huhtikuun vaihteessa nettiin ja kirjeenä niille, jotka ovat sitä varten antaneet postiosoitteensa. Tätä ennen pidetään hallituksen kokous Lemillä niin, että voidaan käydä vielä Kotalahden koululla tarkentamassa mielikuvia tiloista ja suunnittelemassa yksityiskohtia.
– –

4 Sukuseuran rahatilanne ja varojen käyttö sukutapaamiseen sekä jäsenmaksu
– –
Juha lähettää entiseen tapaan sähköpostissa laskun jäsenmaksusta ja liittää siihen tiedon rahatilanteesta ennakoiden myös tulevan sukutapaamiseen kuluja. Vuosittainen jäsenmaksu pidetään entisenä eli 10 eurona hengeltä tai 20 eurona perheeltä. Jäsenmaksusta ei ole tullut mitään palautetta sukuseuran jäseniltä. Juha lähettää jäsenmaksua koskeva sähköpostin ja kirjeet huhtikuun alussa, eräpäivä on 15. huhtikuuta 2019.
Koottiin alustavasti sukuseuran maksettavaksi tulevia sukutapaamisen kustannuksia.
– –

5 Jäsenkirje
Jäsenkirje lähetetään helmikuun alussa sukuseuran jäsenille sähköpostilla ja postitse niille, joilla ei ole sähköpostia.
– –

6 Sukuseuran Facebook-sivut ja lisäjäsenten hankkiminen Hanna avasi 8.1.2017 Parjasen sukuseuran suljetut Facebook-sivut.
– –
Facebook-sivuille voitaisiin jatkossa laittaa myös erilaisia ajankohtaisia muistutuksia suvun jäsenille
– –
Suvun jäsenten lähettämiä kuvia ei ole tullut lainkaan. Jos joku ottaa kuvia esimerkiksi tulevassa sukukokouksessa ja laittaa ne Facebookiin, olisi hyvä käyttää somessa tunnistetta #parjasensukuseura, jotta halukkaat löytävät saman aihealueen kuvat.

"Haluan myös herätellä ajatusta 'ympäristöystävällisestä' sukutapaamisesta. Facebookissa voisi tapaamisen lähestyessä viritellä keskustelua esimerkiksi kimppakyydeistä samalta suunnalta tuleville. Voihan olla, että joku sinulle tuntematon sukulainen asuukin samalla paikkakunnalla kuin sinä ja mahdutte samaan kyytiin. Tämäkin on tavallaan tutustumista ja verkostoitumista, ainakin nuoremmille suvun jäsenille."

Sukuseuran Facebook-sivuilla tällä hetkellä mukana olevien jäsenten toivotaan kutsuvan mukaan uusia sukuseuran jäseniä ja kommentoivan sukuseuran toimintaan, muun muassa tulevaan sukukokoukseen liittyviä asioita.

7 Mistä uusia tarinoita sukuseuran sivuille
Sukuseuran sivuilla aineiston hankinnan pääpaino on siirtynyt nykyisiin jäseniin. Tavallinen elämä ansaitsee tulla kerrotuksi.
– –
Eva-Liisa voi käydä haastattelemassa, jos niin halutaan. Lisäksi toivotaan sivuille lisää hyviä valokuvia. Ne voi toimittaa jollekin sukuhallituksen jäsenistä edelleen Eva-Liisalle toimitettaviksi.
– –

8 Hallituksen täydentäminen, sihteeri ja toinenkin jäsen
Leena Tielisen irrottauduttua sihteerin tehtävistä Eva-Liisa lupautui hoitamaan tehtävää vain kevääseen 2017 asti ja hoitaa tehtävää nyt yliajalla. Samalla hän lupautui jatkamaan sivujen ylläpitoa entiseen tapaan. Hänellä ei ole mahdollisuutta kovin pitkään enää toimia tilapäisenä sihteerinä.

Sukuseuran hallitus etsii paria uutta jäsentä hallitukseen, joista toinen ottaisi hoidettavakseen sihteerin tehtävät. Ensimmäistä kertaa sukukokouksessa Oittaalla mukana ollut Eeva Olkkonen-Korvenmaa oli kiinnostunut sukuseuran toiminnasta ja hallituksen jäsenyydestä. Puheenjohtaja kutsui Eevan seuraamaan hallituksen tätä kokousta ja tutustumaan hallituksen jäseniin. Koska toiminta kiinnosti Eevaa, hallitus kutsui hänet hallituksen jäseneksi.
– –
Hallitus jatkaa edelleen toisen uuden jäsenen etsintää.

9 Hallituksen lähiajan toimintasuunnitelma
Ensi kesän sukukokouksen valmisteluja jatketaan niin, että hallituksen kokous voidaan pitää maaliskuussa ja kutsu sukutapaamiseen lähettää sukuseuran jäsenille sähköpostissa ja muutamille jäsenille kirjeellä viimeistään huhtikuun alussa viikolla 14 eli selkeästi ennen pääsiäistä.
– –