Otteita hallituksen pöytäkirjasta

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika              29.4.2017 alkaen kello 16.30
Paikka           Markku Parjasen koti, Lemi

 
4 Tiedoksi
– Eva-Liisa lähetti 13.9.2016 sähköisen ryhmäkuvan niille Oittaan sukukokouksen osallistujille, joilla on sähköposti.

– Jäsenkirje lähti 7.2.2017 sähköpostissa ja postissa. Samalla lähtivät paperiset ryhmäkuvat kahdeksalle Oittaan sukukokoukseen osallistuneelle.
– –

5 Sukuseuran Facebook-sivut ja lisäjäsenten hankkiminen
Hanna avasi 8.1.2017 Parjasen sukuseuran suljetut Facebook-sivut. Niitä koskeva tiedote oli 7.2.2017 jäsenkirjeen liitteenä. Hanna Huupponen hoitaa jäseneksi hyväksymiset ja hyväksyy tekstit julkaistavaksi sivuilla. Jäseneksi pääsevät Parjasen sukuun kuuluvat henkilöt sekä heidän puolisonsa ja avopuolisonsa.

Tällä hetkellä Facebook-sivuilla on 15 jäsentä. Lisää jäseniä kaivataan keskustelemaan sukuseuran asioista ja tutustumaan toisiinsa. – –

6 Ensimmäinen vuotuinen jäsenmaksu
Sukuhallitus päätti 4.9.2016, että sukuseurassa siirrytään vapaaehtoisesta jäsenmaksusta vuotuiseen jäsenmaksuun. Maksu on edelleen 10 euroa hengeltä tai 20 euroa perheeltä. Tästä tiedotettiin jäsenkirjeessä 7.2.2017. Juha lähetti huhtikuun 4. päivänä sähköpostissa ja postissa laskun jäsenmaksusta ja samalla tietoa sukuseuran rahatilanteesta. Laskun eräpäivä oli 18. huhtikuuta.
– –

8. Mahdolliset korjaukset ja täydennykset koskien Helena Torven omaisia
Päätettiin odottaa kesäkuun loppuun, miten Helena Torven ja hänen puolisonsa Taavetti Torven ensimmäisestä avioliitosta Regina Nisosen kanssa syntyneiden lasten Parjasen sukuseurassa mukana olevat jälkeläiset – –  suhtautuvat sukuseuran jäsenyyteen jäsenmaksupyynnön saatuaan.

– –sukupuuhun lisätään joka tapauksessa Taavetti Torven ja ensimmäisen vaimonsa Regina Nisosen vanhin poika Toivo Torvi.– –.

9 Mistä uusia tarinoita sukuseuran sivuille
Pääpaino on siirtynyt nykyisiin jäseniin! Tavallinen elämä ansaitsee tulla kerrotuksi. Tästä on lisätty maininta Parjasen sukuseuran kotisivulle kohdan ”Täydennä aineistoa” alkuun. Jokainen hallituksen jäsen miettii, miten näitä tarinoita saadaan. Eva-Liisa voi käydä haastattelemassa, jos niin toivotaan. Hyvä tavoite olisi saada sivuille jotain uutta parin kuukauden välein.

Sovittiin, että Markku Parjanen kirjoittaa ja lähettää Eva-Liisalle tarinan veljestään Juhanista toukokuun loppuun mennessä ja kertoo oman tarinansa syyskuun aikana.
– –

12.1. Sukutapaamisen tapahtumapaikat
Varsinaisessa kokouksessa hallitus valitsi sukutapaamisen 20.7.2019 paikaksi Kivijärven rannalla sijaitsevan Kotalahden. – –
Kotalahdesta siirrymme varsinaisen sukukokouksen jälkeen autoille kirkolle ja käymme hautausmaalla Rietun muistokivellä. Hautausmaalta siirrytään kirkkoon, jossa sytytetään kynttilät ensin edellisen sukukokouksen jälkeen kuolleille suvun jäsenille ja sitten sukuun syntyneille lapsille.
Kirkosta siirrytään – – lähtökahville.
–  –

13 Hallituksen lähiajan toimintasuunnitelma
Ohjelman mukaiset paikat varataan ja suunnitellaan kokousohjelma yksityiskohtaisesti. Kokouksen kustannuksia selvitellään, jotta päästään määrittelemään osallistumismaksujen suuruus.
– –