Otteita hallituksen pöytäkirjasta

HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS
Aika: 19. 11.2014
_ _

1
Sukuseuran nettisivut uudessa osoitteessa12.11.2014 alkaen
Suomen Sukututkimusseura ei enää tarjoa palvelintilaa sukuseurojen verkkosivuille. Sukututkimusseura ilmoitti asiasta nettisivuillaan 12.11.2013 julkaistussa tiedotteessaan ja myöhemmin sähköpostitse sukuseuroille. Kukaan meidän sukuhallituksen jäsenistä ei huomannut tiedotetta Sukututkimusseuran sivuilla eikä sähköposti jostain syystä tavoittanut Eva-Liisaa. Sivut poistettiin Sukututkimusseura palvelimelta 22.10.2014, jolloin Parjasen sukuseuran sivut eivät enää näkyneet internetissä.

– –

Eva-Liisa osti 5.11.2014 kahden asiantuntijan suosituksesta palvelintilaa edulliselta ja luotettavalta kotimaiselta toimijalta Webhotelli.fi:ltä. Samalla rekisteröitiin verkkotunnus parjasensukuseura.fi. Vuoden sopimuksen hinta oli 58,37 euroa. Summa sisälsi Viestintäviraston FI-rekisteröintimaksun. Tunnuksesta peritään vuosittain maksu. Tunnuksen parjanen.fi on ostanut Tapio Olavi Parjanen, joka ei kuulune Rietu Parjasen jälkeläisiin.

Parjasen sukuseuran sivut julkaistiin ensimmäisen kerran 14.7.2007 Sukututkimusseuran sivuilla. Osa sivuista oli tuolloin linkitetty suoraan Sukututkimusseuran sivuille. Siksi näitä sivuja ei pystytty siirtämään suoraan uuteen osoitteeseen, vaan asiantuntijan oli muutettava kaikki nämä linkit yksi kerrallaan. Sukuseuran sivut julkaistiin 12. marraskuuta 2014 uudessa osoitteessa
www.parjasensukuseura.fi

Tämän jälkeen 14. marraskuuta Eva-Liisa ilmoitti uuden osoitteen Sukututkimusseuralle, jotta se voidaan julkaista myös heidän sukuseurojen luettelossaan.

2
Vapaaehtoinen jäsenmaksu
Sukukokouksen järjestelystä päävastuussa olevat sukuseuran hallituksen jäsenet ovat maksaneet sukutapaamiseen liittyviä ja muita sukuseuran kustannuksia omista rahoistaan. Sukutapaamisiin liittyvät osallistumiskustannukset on pidettävä kohtuullisina, jotta tapahtumaan osallistutaan. Jatkossa nettisivujen ylläpidostakin koituu vuosittain kustannuksia.

Päätettiin ottaa käyttöön vapaaehtoisen jäsenmaksun, joka on 10 euroa hengeltä tai 20 euroa perheeltä. Ensimmäisen jäsenmaksun eräpäivä on 15. helmikuuta 2015.

3
Vuosittainen jäsenkirje
Päätettiin lähettää vuosittain sukuseuran jäsenille jäsenkirje, jossa kerrotaan ajankohtaisia asioita ja muistutetaan vuosittaisesta jäsenmaksusta.
– –