Otteita hallituksen pöytäkirjasta

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 16.–17.5.2014
Paikka: Viipuri
_ _

3
Vuoden 2016 sukutapaaminen
Eva-Liisa oli kartoittanut vaihtoehtoja vuoden 2016 sukutapaamisen pitopaikaksi.
Todettiin, että Suomenlinnasta saatujen tietojen perusteella hinta on ainakin kaksinkertainen Oittaan tarjoukseen verrattuna.

Oittaan kartano Espoossa valittiin parhaana vaihtoehtona. Kävimme läpi ohjelma- ja kustannusehdotusta alustavan tarjouksen pohjalta. Sovimme, että 30 euroa/henkilö on ok.
– –

4
Jäsenmaksu
Mietittiin onko tarpeellista kerätä vapaaehtoista vuotuista jäsenmaksua ja miten se toteutetaan. Sovittiin, että maksua aletaan kerätä. Asiasta laaditaan tiedote perusteluineen ja samalla viestitään jäsenkirjeellä muista ajankohtaisista asioista. Jakelu suoritetaan sähköpostilla. Jäsenmaksun suuruudesta ei vielä tehty päätöstä.

– –

5
Kokouksen päätös ja seuraava tapaaminen 2015
Sovimme, että seuraava hallituksen kokous pidetään Oittaan kartanossa keväällä 2015. Samalla tutustutaan tiloihin ja tarjoiluihin.

– –