Otteita hallituksen pöytäkirjasta

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 25.11.2013
Paikka: Ravintola Huviretki, Lappeenranta
_ _

3
Päämiehen valinta
Päämiehen valinta herätti keskustelua. Kenelläkään ei ollut ehdotusta uudesta päämiehestä, joten päämiehen tehtävä päätettiin jättää täyttämättä tässä vaiheessa. Päämiehen tehtävä on kunniatehtävä eikä edellytä osallistumista hallituksen työskentelyyn.

4
Muutoksia hallituksessa
Kesän sukutapaamisen kokouksessa Matti Parjanen ilmoitti jäävänsä pois hallituksesta ja päämiehen tehtävästä. Hallitukseen valittiin uusi jäsen, Juha Talka. Myös Päivi Parjasta ehdotettiin mukaan toimintaan. Muutamaa päivää ennen sukuhallituksen kokousta Päivi lupautui hallituksen jäseneksi.
Anna Maria Olkkosen sukuhaara on niin laaja, joten sieltä olisi suotavaa saada vielä lisäjäsen hallitukseen.
Viime vuonna ”löydettyjen” Helena Torven jälkeläisten joukosta toivotaan myös lisävahvistusta hallitukseen. Eva-Liisa on kysynyt Seppo Raitasta, mutta hän ei ole ainakaan vielä lupautunut. Selvitetään, voiko Seppo toimia ainakin yhdyshenkilönä Helenan sukuhaarassa.
– – Erja Penttilä on hallituksen jäsen, mutta toistaiseksi toiminnasta sivussa työkiireidensä ja lastensa harrastusten vuoksi.

5
Vuoden 2016 sukutapaaminen
Mietittiin eri vaihtoehtoja ja sovittiin tapaamispaikaksi pääkaupunkiseutu. Lappeenrannan seudulta järjestetään bussikuljetus. Ajankohdaksi valittiin 23.7.2016. Eva-Liisa lupasi selvittää vaihtoehtoja kokoontumispaikaksi. Valittavan paikan mukaan lähdetään rakentamaan päivän ohjelmaa.
Eva-Liisa oli koonnut ajatuksia sukutapaamisten kehittämisestä. Tavoitteena on ohje, joka toimisi apuna uusille tilaisuuksien järjestäjille. – –
Ehdotettiin Anna Marin sukuhaaran historian tarkempaa esittelyä seuraavassa tapaamisessa. Jatkossa jokaisessa tapaamisessa voitaisiin esitellä yksi sukuhaara tarkemmin.

6
Muita asioita
– Suomen Joutsenen valtameripurjehtijain perinneyhdistyksen jäsenyyden jatkaminen. Pekka on maksanut jäsenmaksun osittain jo omista varoistaan, kun sukuseuran tili alkaa olla tyhjä. Päätettiin toistaiseksi jatkaa jäsenyyttä.
– Sukuseuran varojen kartuttaminen. Hallituksen jäsenet ovat maksaneet vuosittain sukuseuran tilille jäsenmaksun. Olisiko vapaaehtoinen jäsenmaksu esimerkiksi perhekunnittain hyvä vaihtoehto vai laitetaanko hattu kiertämään tapaamisissa? Jokainen hallituksen jäsen on maksanut vuorollaan tapaamisen järjestelystä koituneita kustannuksia. Pienellä kassalla voitaisiin hankkia tarvittavat materiaalit tapaamisiin, esim. kaulanauhat nimikorteille.
– Olemassa olevan materiaalin parempi hyödyntäminen ja esilletuonti tapaamisissa. – –
– Leena täydentää sukutaulua saamansa materiaalin perusteella ja lähettää sen yhdyshenkilöille tarkastettavaksi ja täydennettäväksi.

– –