Otteita hallituksen pöytäkirjasta
HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 23.5.2009
Paikka: Tartto, Tampere talo

– –
2. Edellisen pöytäkirjan avoimet asiat
Hallituksen jäsenmäärää ei ole saatu kasvatettua. Hallitukseen haetaan yhtä uutta jäsentä Anna Maria Olkkosen sukuhaarasta. Pekka on käynyt keskusteluja Timo Hanskin ja Hilkka Muukan kanssa. Kumpikaan ei ole vielä antanut myöntävää vastausta. Seuraavassa sukukokouksessa kerrotaan hallituksen työskentelystä. Uskotaan, että uusia innostuneita jäseniä saadaan mukaan toimintaan.

3. Nettisivujen tilanne
Sivuilla on kuvia Anna Mariasta, Aatamista ja Miinasta. Lisätään kuvia puuttuvista henkilöistä. Pyydetään osallistujia 2010 sukukokouksen kutsussa ottamaan kuvia mukaan tai lähettämään skannattuja kuvia Eva-Liisalle. Skannattujen kuvien muoto tärkeä. Tiedotetaan tästä kutsun yhteydessä.

Pekka lähettää jutun Enni Rapin tapaamisesta sekä lupasi materiaalia Anna Maria Olkkosen sukuhaaran ihmisistä.

Seuraavaksi kootaan tarinoita ”kolmannesta polvesta”. Tarinoissa siirrytään lähemmäksi nykypäivää. Viidenkymmenen vuoden takaiset asiat on nyt syytä koota muistiin jokaisesta sukuhaarasta. Leena ja Erja ja hankkivat materiaalia Taavetti Parjasen lapsenlapsista. Erja muisteli esimerkiksi ”Turpeen” Volkkaria, josta olisi tarinan aiheeksi. Leena kutsuu äitinsä ja tätinsä koolle sekä Eva-Liisan kirjoittamaan jutun Eino Parjasen tyttärien elämästä sota-aikana ja sen jälkeen.
– –

6.Muut asiat
– –

Vanhat kuvat skannataan tiff-muotoon, että ne voidaan tarvittaessa hyödyntää kirjaa varten.

Sähköpostiosoitteita kerätään lisää tiedottamisen helpottamiseksi.

Henkilökohtainen innostaminen ja kannustaminen kokoukseen osallistumiseen on jokaisen hallituksen jäsenen tehtävä.

– –