Parjasen sukuseuran sukukokous
Pöytäkirja

Aika 27.7. 2019 kello 16.00–16.30
Paikka Kotalahden koulu, Lemi

1. Kokouksen avaus
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Pekka Vainikka avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Parjanen ja sihteeriksi Eva-Liisa Nikula.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja, 23.7.2016 Oittaa
Pöytäkirja on nähtävillä sukuseuran sivuilla ja kokouspaikalla. Puheenjohtaja kysyi, sopiiko, ettei pöytäkirjaa lueta. Osallistujille ehdotus sopi.

4. Helena Torven sukuhaaran tilanne tänään
Pekka Vainikka kertoi, että sukuseuran hallitus päätti kokouksessaan 29.4.2019 poistaa sukutaulusta ja sukuseuran sivuilta kaikkia ne henkilöt, jotka ovat Helena Torven miehen Taavetin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Regina Nisosen jälkeläisiä ja ovat vielä olleet Parjasen sukuseuran sukutaulussa. Samalla sukutauluun ja sukupuuhun lisättiin Helenan sairaana syntynyt lapsi Iida Parjanen siellä jo olevien Antti Parjasen ja Viljo Torven sekä tämän tyttären Pirkko Annikki Naumasen lisäksi.
Juha Talka valotti ratkaisun taustaa kertoen, että Esko Tulusto on lähettänyt hänelle seuraavan viestin: ”On osoittautunut, että en oikeastaan kuulu Parjasen sukuun, koska isäni ei ollut edes ottolapsi vaan enemmänkin (Helena Torven) hoitolapsi”. Tulusto ilmoitti, ettei hän edellä mainitusta syystä ole enää mukana Parjasen sukuseurassa ja pyytää poistamaan tietonsa.
Koska muut alkujaan puutteellisten tietojen perusteella Parjasen sukuseuraan liitetyt Regina Nisosen jälkeläiset eivät ole olleet yhteydessä sukuseuraan eivätkä ole maksaneet jäsenmaksua, hallitus teki yllä mainitut muutokset.

5. Kertomus sukuseuran hallituksen toiminnasta 2016–2019
Pekka Vainikka esitteli koosteen hallituksen tehtäväjaosta ja toiminnasta. Hallitukseen ovat kuuluneet:
Pekka Vainikka, hallituksen puheenjohtaja
Eva-Liisa Nikula, sukuseuran kotisivujen ylläpitäjä ja sihteeri oto
Erja Penttilä, Lemin kokouksen pääjärjestäjä
Juha Talka rahastonhoitaja
Hanna Huupponen, sukuseuran Facebook-sivujen ylläpitäjä.
Eeva Olkkonen-Korvenmaa, valittu hallitukseen 13.10.2018 pidetyssä kokouksessa.
Sukuseuran sivuja on päivitetty ja niille on lisätty juttuja Oittaan kokouksen jälkeen yhteensä 18 kuukautena eli keskimäärin joka toinen kuukausi. Joinakin kuukausina on tehty useita eriaikaisia lisäyksiä ja muutoksia sivulle, osassa vain yksi lisäys.
Hallitus on kokoontunut yhteensä neljä kertaa. Vakiintuneena tapana on, että hallituksen jäsenten puolisot ovat mukana kokouksessa mahdollisuuksien mukaan.
– 14.9.2016 Helsingissä White Ladyssa, aiheena muun muassa Oittaan sukukokouksen palaute, hallituksen uusi työnjako, kun Leena Tielinen luopui sihteerin tehtävistä. Hänet oli valittu hallituksen jäseneksi perustamiskokouksessa 1995, ja hän toimi sukuhallituksen sihteerinä vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi hallitus hyväksyi esityksen sukuseuran skaalautuvista sivuista.
– 29.4.2017 Lemillä Markku ja Mira Parjasen kotona. Hallituksen vahvistuksena Lemin kokouksen suunnittelussa olivat isäntäväen lisäksi Ritva Lampinen ja Seija Parjanen. Tutustuttiin sekä Kotalahden kouluun että Lemin nuorisoseurantaloon Tapiolaan ja valittiin kokoontumispaikaksi Kotalahti. Todettiin muun muassa, että Hanna Huupponen on avannut 8.1.2017 vain Parjasen sukuseuran jäsenille avoimet Facebook-sivut. Sukuhallitus oli päättänyt 4.9.2016, että sukuseurassa siirrytään vapaaehtoisesta jäsenmaksusta vuotuiseen jäsenmaksuun. Juha Talka lähetti huhtikuun 4. päivänä sähköpostissa ja postissa laskun jäsenmaksusta ja samalla tietoa sukuseuran rahatilanteesta.
– 13.10.2018 Helsingissä White Ladyssa, aiheena muun muassa sukutapaamisesta tiedottaminen, erityisesti yhteensattumien vuoksi muuttunut ajankohta sekä jäsenkirjeen sisältö ja Facebook sivut sekä sukuseuran rahatilanne ja mahdollisuus maksaa joitakin osia Lemin kokouksen kustannuksista.
– 28.4. 2019 Lemillä Markku ja Mira Parjasen kotona. Tavattiin heti jumalanpalveluksen jälkeen kanttori Jonna Imeläinen ja sovittiin kynttilöiden sytyttämisen ohjelmasta. Pyörähdettiin tutustumassa Lemin koulukeskuksessa, joka oli vaihtunut kokoontumispaikaksi, käytiin hautausmaalla joillakin suvun haudoilla ja ajettiin Kotalahden koululle, jossa suunniteltiin tapaamisen kulkua niin sisätiloissa kuin pihallakin.
Markun ja Miran kotona laadittiin sukutapaamisen lopullinen ohjelma sivuilla ja ylimääräisessä jäsenkirjeessä julkaistavaksi.

Pekka Vainikka totesi katsauksessaan, että sihteerin tehtävien hoito käy Eva-Liisa Nikulalle liian rasittavaksi, joten hallitukselle tarvitaan uusi sihteeri. Hän totesi myös, että sukuseura on toiminut lähes neljännesvuosisadan eli yhden sukupolven ajan, joten uusia toimijoita tarvitaan. Pekka Vainikan mukaan näiden vuosien aikana hallituksessa on ollut 12 eri henkilöä. Eva-Liisa Nikula on ollut hallituksen jäsen perustamiskokouksesta 1995 alkaen ja Pekka Vainikka valittiin sukuseuran toisessa kokouksessa 1998 hallitukseen ja sukuseuran sihteeriksi.

6. Sukuseuran hallituksen valinta
Kokouksen puheenjohtajan toteamukseen, että nykyinen hallitus voinee jatkaa, Erja Penttilä ilmoitti, ettei hänellä ole mahdollisuutta jatkaa hallituksen jäsenenä ja ehdotti tilalleen ja hallituksen uudeksi sihteeriksi tytärtään Lilli Penttilää, joka valittiin tehtävään. Aikanaan Erja Penttilä tuli isänsä Pauli Parjasen jälkeen hallitukseen.
Muut nykyisen hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään. Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitokset Erja Penttilälle tämän työstä sekä hallituksessa että tämän sukutapaamisen päävastuullisena järjestäjänä.

7. Pyyntö täydentää sukutaulun tietoja edelleen
Pekka Vainikka pyysi, että hänelle toimitettaisiin täydentäviä tietoja jäsenistöstä sitä mukaa kun niitä tulee. Kuolleiden ja syntyneiden tietojen lisäksi toivotaan esimerkiksi puuttuvia aiempia sukunimiä.

8. Sukuseuran seuraavan sukutapaamisen ajankohta ja paikka
Onko kokoontuminen kolmen vai viiden vuoden kuluttua ja missä kokoonnutaan? Varsinaista päätöstä ei tehty, mutta pöytäpuheissa vaikutti nykyinen kolmen vuoden väli saavan suuremman kannatuksen.
Hanna Huupponen kiinnitti huomiota siihen, että nuorten toive olisi saada kokoontuminen jatkossa paikkaan, jonne pääsisi helposti julkisilla kulkuvälineillä. Keskusteluun nousi myös vaihtoehto valmiiden kokouspakettien ostamisesta. Todettiin kuitenkin, että kustannukset nousisivat liian suuriksi nuorille ja perheille. Hallitus etsii uuden kokouspaikan ja päättää kokoontumisajankohdan ja tiedottaa niistä mahdollisimman pian.

9. Muut asiat
Juha Talka kertoi sukuseuran rahatilanteesta. Rahaa on nyt tilillä 1600 euroa.
Matti Parjanen kertoi, että hän ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Vainikka osallistuvat syyskuussa Suomen Joutsenen Perinneyhdistyksen matkaan Englantiin Hulliin. Väinö Parjanen oli mukana kolmella Suomen Joutsenen purjehduksella ja tämän takia sukuseura liittyi aikanaan perinneyhdistykseen.
Eva-Liisa Nikula pyysi sukuseuran jäseniä kirjoittamaan tarinoita sukuseuran sivuille. Uusi hyvä esimerkki on Aino Reinikaisen heinäkuussa julkaistu kertomus ja kuvat isästään Tauno Inkisestä.
Puheenjohtaja kiitti hallitusta sekä Markku Parjasta ja päätti kokouksen kello 16.30

Matti ParjanenEva-Liisa Nikula
puheenjohtajasihteeri