Vuonna 2001 aloitettu valokuvien ja muun aineiston keräys jatkuu.
Tule mukaan ja täydennä osaltasi sukumme tarinaa kuvin ja sanoin. Vuonna 2016 tarinoiden pääpaino on siirtynyt suvun nykyisiin jäseniin. Tavallinen elämä ansaitsee tulla kerrotuksi.

10.4.2001

PARJASEN SUKUSEURAN JÄSENILLE

Valokuvien ja muun aineiston keräys

Sukuseuran hallitus on päättänyt ryhtyä keräämään Suvun jäsenten elämään liittyviä valokuvia. Tässä työssä tarvitaan jokaisen Sukuseuramme jäsenen apua. Varhaisimmat valokuvat lienevät sadan vuoden takaa. 1900-luvun alun kuvia löytynee niin vähän, että ne toivoisimme saavamme kaikki käyttöömme. On kuitenkin muistettava, että viime vuosienkin valokuvat ovat jonain päivänä arvokasta kulttuuriaineistoa. Siis yksikään valokuva Fredrik Paavonpoika Hiivan (s. 1841) jälkeläisestä, hänen kodistaan, työstään, ystävistään tai mistä tahansa elämän tilanteesta ei ole tässä keräyksessämme turha.

Valokuvakeräyksen toteuttaminen vaatii jonkin verran työtä sekä hallitukselta että Sukuseuran jäseniltä. Niinpä toivommekin, että voisimme noudattaa seuraavia ohjeita:

1.Parhain tilanne on silloin, jos Sinulta löytyy ao. valokuvasta sekä negatiivi että positiivi. Ilmeisesti tällaisia tapauksia on kuitenkin varsin vähän, jolloin joudumme ottamaan uuden kopion tai digitaalikuvan lähettämästäsi positiivista.
2.Jokaisen kuvan taakse on merkittävä mahdollisimman tarkasti kuvassa näkyvät henkilöt, talot, työkalut, tilanteet yms. Yksikään sana ei ole liikaa. Mikäli kuvan taakse ei mahdu kaikkia tekstiä, kirjoita erillinen lappu.
3.Palautamme kopioinnin jälkeen Sinulle kaikki lähettämäsi kuvat. Se ei tapahdu ihan paluupostissa, sillä kustannusten säästämiseksi kopioimme kuvia suuremmissa erissä. Muista pistää kuvien mukaan oma nimesi ja osoitteesi.
4.Kaikki "Rietun" jälkeläiset eivät ole Sukuseuran jäseniä, mutta voit hyvin pyytää tällaiseltakin henkilöltä apua tässä sukumme kulttuurikeräyksessä. Myös pitkäaikaisilta naapureilta ja muilta tuttavilta voi löytyä arvokasta valokuvamateriaalia sukumme vaiheista.
5.Voit myös itse vielä henkilökohtaisestikin vaikuttaa aineiston kartuttamiseen. Esimerkiksi jos Sinulla on tallella jokin esine, joka liittyy sukuun tai sen yksittäiseen jäseneen, niin ota sitä valokuva (mustavalkoiset säilyvät parhaiten) ja lähetä se meille.
6.Aivan yhtä tärkeätä kuin valokuvat olisi saada kerättyä muutakin kirjallista aineistoa sukumme jäsenten elämästä. Kaikki muistiinpanot, asiakirjat yms. ovat tervetulleita. Sukulaisemme elämän kohtaloiden ei tarvitse mitenkään olla erikoisia, vaan aivan arkipäivän kuvauksetkin käyvät. Tekstin ei tarvitse olla siloiteltua kirjakieltä, vaan käsinkirjoitetut paperilappuset käyvät yhtä hyvin. Esimerkiksi jonkun vanhuksen muistelun ylöskirjoittamisen tai äänittämisen ei tarvitse olla pitkä, vaan yhdenkin pienen tilanteen kuvaus riittää. Tietenkin nimet, paikat ja vuosiluvut aina auttavat myöhempiä historiankirjoittajia.
7.Luonnollisesti vanhusten haastattelut ja heiltä tietojen saaminen valokuviin on aina kiireellinen tehtävä. Meille kaikille on tuttua valittelu siitä, ettei sittenkään "ehtinyt" haastatella isovanhempiaan ennenkuin se oli lopullisesti myöhäistä. Tartupa itseäsi niskasta kiinni ja tee itsellesi, perheellesi ja suvullesi suuri palvelus ja ryhdy heti keräämään tällaista aineistoa.
8.Haluamme tässä vaiheessa rajata valokuva-aineiston koskemaan vain ennen vuotta 1950. Sen sijaan muun materiaalin suhteen ei ole aikarajoituksia.
9.Voit toimittaa valokuvasi ja mahdollisen muun materiaalin kenelle tahansa Sukuseuran hallituksen jäsenelle.

PARJASEN SUKUSEURAN HALLITUS