Sivuille päivitettyäLokakuu 2021

Antti ja Helmi Parjasen hautapaikan sijainti on korjattu.

Helmikuu 2020

Lisätty Ritva Lampisen kohdalle ennen kohtaa Evakkomatkalla työtodistus vuodelta 1956.

Joulukuu 2019

Kohdassa Sukuseura hallituksen jäsenten luettelo on muutettu vastaamaan nykyistä tilannetta. Otteisiin sukuhallituksen pöytäkirjoista on lisätty kokouksen 2/2019 tietoja.

Toivo Parjanen, Turpeen isäntä kohdalle väliotsikon "Kuolema vieraili usein" loppuun lisätty uusi kappale.

Eino Parjasen kohdalle on lisätty kuva, jossa hänen arkkuaan kannetaan kirkosta haudalle.

Elokuu 2019

Kohtaan Sukutapaamiset on lisätty vuoden 2019 Lemin sukutapaamisesta kertomus ja kuvia. Kohdassa Sukutapaaminen 2022 on tieto siitä, että seuraava ajankohta ja paikka tiedotetaan mahdollisimman pian.

Heinäkuu 2019

Kohdassa Muuta julkaistu Ritva Lampisen vuoden 2019 sukutapaamiseen kirjoittama tarina Davidin suvusta ”Parjasenmäeltä isännäksi Turpeelle”.

Lisätty Aino Reinikaisen kertomus isästään Tauno Inkisestä, Hilda Maria Halmeen pojasta.

Kesäkuu 2019

Lisätty Eva-Liisa Nikulan kohdalle Paula Sermilän kirjoittama Tulevaisuuden koulua rakentamassa.

Toukokuu 2019

Sukuseuralle tulleen pyynnön mukaisesti sukutaulusta on Helena Torven jälkeläisten kohdalta poistettu Eino Torvi ja hänen poikansa sekä muutkin Helena Torven aviomiehen Taavetin ensimmäisestä avioliitosta olevat lapset. Samalla on lisätty sukutauluun Helena Torven vanhin lapsi Iida Parjanen. Myös tarina Helena Torvesta on muokattu vastaamaan edellä mainittua pyyntöä.

Päivitetty kutsu Parjasten sukutapaamiseen Lemille 27.7.2019 on julkaistu sukuseuran kotisivun kohdassa Sukutapaaminen 2019. Aiemmin ilmoitettu kokoontumispaikka on jouduttu muuttamaan, koska Lemin seurakuntakodin rakennus on pantu käyttökieltoon homevaurion takia. Uusi kokoontumispaikka on Lemin Koulukeskus. Päivityksessä on myös muutoksia sukutapaamisen aikatauluun.

Kohdasta Sukuseura, Sukuhallitus otteita sukuhallituksen 28.4. pitämän kokouksen pöytäkirjasta.

Huhtikuu 2019

Toivo Parjasen kohdalle on lisätty ryhmäkuva Heikki Parjasen rippijuhlasta.

Helmikuu 2019

Kutsu Parjasten sukutapaamiseen Lemille 27.7.2019 on julkaistu sukuseuran kotisivun kohdassa Sukutapaaminen 2019. Huomaa, että ajankohta on siirretty viikkoa myöhemmäksi yhteensattumien vuoksi. Tervetuloa mukaan.

_ _

14.7.2007

Parjasen sukuseuran www-sivut julkaistu.